Historia


1945 r. W powojennej Polsce, tuż po wyzwoleniu, powstała idea reaktywowania oraz tworzenia nowych bibliotek, przeznaczonych do dyspozycji kadr pedagogicznych, z myślą o rosnących potrzebach edukacyjnych rozwijającego się społeczeństwa. Dominowała wtedy koncepcja, że nauczyciele to grupa zawodowa mająca zdynamizować rozwój kraju. I tak 19 lutego 1945 r. Ministerstwo Oświaty wydało okólnik nr 7 o przyznaniu subwencji dla bibliotek z poleceniem, by Kuratoria Okręgów Szkolnych uwzględniały w planie budżetowym „wydatki na organizację biblioteki kuratorium”

W Sochaczewie biblioteka pedagogiczna powstała na podwalinach księgozbioru podręcznego Inspektoratu Szkolnego. Były to książki otrzymane w darze od mieszkańców. Gromadzono je w pokoju inspektorów. Przyczynił się do jej utworzenia ówczesny Inspektor Szkolny Władysław Telejko oraz Instruktor Oświaty i Kultury Dorosłych Edward Nożyński.

1946 r. - 15 września dokonano pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej Biblioteki. Listę rozpoczyna tytuł „Książka wśród ludzi” Heleny Radlińskiej.

1948 r. -19 kwietnia Inspektorat Szkolny w Sochaczewie dokonał rejestracji Biblioteki Pedagogicznej. W rejestrze bibliotek - znalazła się pod numerem 42. Nastąpiło to po upływie trzech lat od chwili zorganizowania placówki. Księgozbiór liczył wówczas 1897 woluminów. Biblioteka nie miała jeszcze własnego lokalu.

1959 r. - 1 września pracę w Bibliotece rozpoczyna Teresa Kaźmierska (Lewandowska).

1961 r. - W lutym, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna otrzymała pierwszy oddzielny lokal w budynku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sochaczewie. Było to jedno pomieszczenie na poddaszu o powierzchni 26 m2.

1963 r. - 1 września pracę w Bibliotece podejmuje Wiesława Bednarek (Stawicka). Po jej odejściu, we wrześniu 1964 r. zatrudniono Barbarę Piotrkowicz. Odnotowano wówczas 160 czytelników 5610 woluminów księgozbioru (stan na 31.12.1964 r.).

1965 r. - 1 marca dzięki staraniom miejscowych władz powiatowych i dyrektora Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej, placówka rozpoczyna działalność w dwuizbowym lokalu, w zabytkowym pałacyku przy ul. 1 Maja, obok skwerku przy Urzędzie Miasta (obecny Haron).

1 września funkcję dyrektora obejmuje Zofia Skonieczna. Stanowisko to piastuje przez 31 lat. Do cennych inicjatyw Zofii Skoniecznej należy zapoczątkowanie działalności instrukcyjno-metodycznej. Organizowane są wystawy, odczyty oraz wypożyczenia międzybiblioteczne. Prowadzona jest współpraca z Ośrodkiem Metodycznym, Powiatowym Domem Kultury, Oddziałem Powiatowym ZNP, Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną. Na dzień 31.12.1965 r. księgozbiór liczy 6863 woluminy.

1975 r. – Reforma administracyjna kraju spowodowała spadek rangi Biblioteki. Wraz z likwidacją powiatów, zmianom uległa organizacja sieci bibliotek pedagogicznych. Z samodzielnej placówki - stała się filią Pedagogicznej Biblioteki w Skierniewicach.

W tym roku miała miejsce kolejna przeprowadzka Biblioteki. Tym razem do dawnego Ratusza Miasta przy Placu Kościuszki (obecnie budynek Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad

Bzurą).

1977 r. Bibliotece przydzielono nowy lokal o powierzchni 90 m2 przy ulicy Żeromskiego 12. To już piąta siedziba placówki.

1996 r. Następuje zmiana na stanowisku kierowniczym Biblioteki. Funkcję obejmuje p. Mieczysława Karczewska.

1999 r. - W styczniu, wraz z wprowadzeniem reformy administracyjnej kraju, zmienił się organ prowadzący Bibliotekę. Został nim samorząd województwa mazowieckiego. Biblioteka weszła w strukturę organizacyjną Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie.

2003 r. - 24 lutego Biblioteka aktywnie włącza się w organizację Sochaczewskich Festiwali Filmowych.

12 marca ogłaszamy po raz pierwszy konkursy: Wydajemy własną książkę i Tę książkę warto przeczytać. Mimo upływu lat z powodzeniem odbywają się po dziś dzień.

23 kwietnia zorganizowano pierwsze spotkanie autorskie z cyklu spotkań z lokalnymi pisarzami. Gościem był Aleksander Grzegorz Turczyk. W kolejnych latach zaprosiliśmy: Bogusława Kwiatkowskiego , Wandę i Bronisława Ligasów , Agnieszkę Olszanowską , Marcina Prengowskiego , Michała Gołkowskiego, Mariolę Pryzwan.

We wrześniu powołujemy zespół samokształceniowy nauczycieli bibliotekarzy z całego powiatu sochaczewskiego. Funkcjonuje po dziś dzień, od 30 września 2015 r. zmienił nazwę na sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy.

W listopadzie zakupiono pierwszy komputer stacjonarny do Biblioteki, który służył pracownikom do codziennej pracy, w tym katalogowania zbiorów.

2004 r. Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przyznał naszej placówce jako jedynej pedagogicznej bibliotece w Polsce wyróżnienie za „Najlepszy program działań w Tygodniu Bibliotek” 8-15 maja 2004 roku.

W maju pojawia się nasza pierwsza witryna w Internecie.

2005 r. - W grudniu Biblioteka otrzymuje pierwsze komputery dla czytelników z dostępem do Internetu w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych".

9 lutego rozstrzygnięto konkurs na Ekslibris Biblioteki Pedagogicznej w Sochaczewie. Wygrał znak własnościowy książek autorstwa Eweliny Zdrożnej.

Budynek, w którym mieści się Biblioteka nie był przystosowany do prowadzenia tego tupu działalności. Przy dynamicznym wzroście księgozbioru i mimo wszystko małej powierzchni, po 28 latach funkcjonowania placówki, zabrakło miejsca na nowości i nowy lokal potrzebny był od zaraz. Wystąpiła też groźba katastrofy budowlanej budynku, czego objawem były pękające stropy. Nad Biblioteką pojawiło się widmo likwidacji, ponieważ w Sochaczewie trudno jest o dużą powierzchnię, która spełniałaby wymogi dla bibliotek. Na szczęście lokal się znalazł i w grudniu rozpoczęły się przygotowania do przeprowadzki.

2015 r. Jako pierwsza biblioteka w województwie mazowieckim i jedyna w powiecie sochaczewskim nasza placówka włączyła się w akcję Zaczytani. To kampania, której celem jest stworzenie na oddziałach dziecięcych szpitali w całej Polsce miejsc, w których można zaczytać się i zapomnieć o chorobie.

19 maja Bibliotekę odwiedzają redaktorzy TVP Warszawa. Ta ogólnopolska stacja telewizyjna postanowiła nakręcić materiał o akcji Zaczytani, która z powodzeniem jest prowadzona w Bibliotece. Inicjator Mariola Woźnicka wyszła z propozycją stworzenia Biblioteki Małego Pacjenta na oddziale pediatrycznym sochaczewskiego szpitala. Pomysł spotkał się z aprobatą Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala w Sochaczewie. W akcję włączyło się wiele szkół z całego powiatu sochaczewskiego oraz mieszkańcy Sochaczewa.

28 października urodzinowa gala z okazji 70-lecia istnienia i działalności Biblioteki Pedagogicznej w Sochaczewie. W programie koncert w wykonaniu dzieci i młodzieży z PSM I i II st. im. Fryderyka Chopina, który poprowadziła p. Marta Pacholska-Panasiuk, wicedyrektor i nauczyciel oraz wykład dr hab. Grzegorza Leszczyńskiego, prof. UW, znawcy literatury dla dzieci i młodzieży na temat „Pisarz wobec wyzwań nowoczesności”. Podczas uroczystości z rąk radnego sejmiku województwa mazowieckiego Mirosława Adama Orlińskiego, Biblioteka otrzymała przyznany przez marszałka Adama Struzika Medal Pamiątkowy "Pro Masovia", który jest wyróżnieniem okolicznościowym nadawanym za całokształtem działalności na rzecz Województwa Mazowieckiego dla osób lub instytucji, które wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza. Oprócz tego, troje pracowników Elżbieta Szczypińska, Aneta Stępień i Mariola Woźnicka otrzymały dyplomy uznania.

Stan zbiorów na 31 grudnia 2015 r. to 42236 woluminów i 20 tytułów bieżących czasopism. Czytelników aktywnie wypożyczających odnotowano 1949.

2015 r. - 17 grudnia uroczyste otwarcie Biblioteki Małego Pacjenta w sochaczewskim szpitalu.

2016 r. – 27 stycznia Dorota Klawenek – Dyrektor PPP w Sochaczewie, Katarzyna Koszewska – Kierownik MSCDN Wydział w Warszawie i Elżbieta Szczypińska – Kierownik PBW im. KEN w Warszawie Filii w Sochaczewie, podpisały List intencyjny dotyczący woli współpracy w zakresie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek mających swoją siedzibę na terenie powiatu sochaczewskiego.

Oprac. Elżbieta Szczypińska