InformatorPEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE

FILIA W SOCHACZEWIE


INFORMATOR

NA ROK SZKOLNY 2019/2020KONFERERENCJE

LP.

DATA

TEMAT

1.

25.09.2019

godz. 10.00

Konferencja informacyjno-metodyczna „Moc SŁOWA”

 1. Zmiany w prawie oświatowym.
  Prowadząca: Mirosława Rogala

 2. Słowem malowane.

Prowadząca: Wiesława Jędrzejczyk, Wydawnictwo Literatura

 1. Niszczycielska moc słowa.
  Prowadząca: Katarzyna Wiśniewska, PPP Sochaczew

 2. Słowo w czasach milczenia.
  Prowadzący: prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński (UW)

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, ul. Piłsudskiego 65, sala konferencyjna

2.

13.05.2020

godz. 10.00

Uroczysta konferencja z okazji Tygodnia Bibliotek
1. Prezentacje laureatów XVII edycji powiatowego konkursu czytelniczego „Tę książkę warto przeczytać”.

2. Podsumowanie XVI edycji powiatowego konkursu „Wydajemy własną książkę”.

3. Spotkanie autorskie z Michałem Gółkowskim.
Miejsce: Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, sala konferencyjna

SZKOLENIA

LP.

DATA

TEMAT

PROWDZĄCA/Y

1.

23.10.2019

godz. 10.00

 1. Warsztaty „Bajkoterapia”.

 2. Lekcja otwarta z biblioterapii.

 3. Sieć współpracy i samokształcenia „Mole książkowe”.
  Miejsce: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie Filia w Sochaczewie, ul. Żeromskiego 39 a

Katarzyna Wiśniewska, Ewelina Daniłowicz, PPP Sochaczew

Renata Firlej, Zespół Szkół w Erminowie

2.

20.11.2019

godz. 10.00

 1. Warsztaty „Literackie inspiracje na Boże Narodzenie”.

 2. Sieć współpracy i samokształcenia „Mole książkowe”.
  Miejsce: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie Filia w Sochaczewie, ul. Żeromskiego 39 a

Katarzyna Gołubiew, Katarzyna Majchrzak, PBW Warszawa

3.

25.03.2020

godz. 10.00

 1. Warsztaty „Sleeveface, czyli ubierz się w książkę”.

 2. Sieć współpracy i samokształcenia „Mole książkowe”.
  Miejsce: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie Filia w Sochaczewie, ul. Żeromskiego 39 a

Agnieszka Olszanowska, PBW Filia Żyrardów

ZAJĘCIA EDUKACYJNEProponowane tematy zajęć:

Dla przedszkola:

Dla grup przedszkolnych przygotowujemy różnorodne zajęcia z wykorzystaniem metod aktywizujących w oparciu o własne zbiory. Podczas zajęć czytamy dzieciom książki na określony temat, przeprowadzamy zabawy ruchowe i prowadzimy zajęcia plastyczne.

Dla szkoły podstawowej:

1. Pierwsza wizyta w Pedagogicznej Bibliotece w Sochaczewie.
2. Katalog elektroniczny.
5. Jak poszukiwać informacji za pomocą katalogów (kartotek)?
6. Sporządzamy zestawienie bibliograficzne.
7. Wyszukiwanie informacji na określony temat w książkach i czasopismach oraz redagowanie notatki.
8. Wydawnictwa informacyjne.
9. Korzystamy z opisu bibliograficznego.
10. Jak zbudowana jest książka?

Dla szkoły ponadpodstawowej:

1. Pierwsze spotkanie z Pedagogiczną Biblioteką w Sochaczewie.
2. Katalogi i dostęp do zasobów cyfrowych w Pedagogicznej Bibliotece w Sochaczewie.
3. Jak poszukiwać informacji za pomocą katalogów?
4. Wyszukiwanie informacji na określony temat w książkach, czasopismach.
    Wyszukiwanie i dobór informacji na określony temat. Sporządzanie zestawień tematycznych.
5. Jak "zapisać książkę"? - uczymy się sporządzać opisy bibliograficzne.
6. Rodzaje dokumentów gromadzonych w bibliotece.
7. Źródła informacji o książce.
8. Typy wydawnictw.
9. Korzystamy z opisu bibliograficznego.
10. Sporządzamy bibliografię załącznikową.
11. Prasa niejedno ma imię... - historia prasy, klasyfikacja prasy.
12. Informacja czy... - sposoby wpływania na czytelników prasy.
13. Rola czytania w życiu człowieka.
14. Zasady organizacji pracy umysłowej i samokształceniowej opartej na dokumencie bibliotecznym.
15. Sporządzanie krótkich notatek
.

SPOTKANIA AUTORSKIE

LP.

DATA

TEMAT

1.

13.05.2020

godz. 10.00

Spotkanie autorskie z Michałem Gołkowskim


Miejsce: Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, sala konferencyjna

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

NAZWA SIECI

KOORDYNATORKA

Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy „Mole książkowe”

Aneta Stępień

WYSTAWY

TERMIN

TYTUŁ WYSTAWY

X.2019 r.

14 października Dzień Edukacji Narodowej

XI.2019 r.

Dzień Zdrowego Jedzenia

XII.2019 r.

Niepełnosprawność – pokonywanie barier

I.2020 r.

Słowo w czasach milczenia

II.2010 r.

Dzień Bezpiecznego Internetu

III.2020 r.

Dzień Logopedy

III.2020 r.

Być kobietą

IV.2020 r.

Oswoić AUTYZM

V.2020 r.

Jan Paweł II niezapomniany Papież


Patron Roku 2020WYDARZENIA KULTURALNE

TERMIN

NAZWA WYDARZENIA ( AKCJI CZYTELNICZEJ, SPOTKANIA PROMUJĄCEGO CZYTELNITWO ITP.)

wrzesień 2019 r.

Dzień Głośnego Czytania. Spotkania literacko- plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.

listopad 2019r.

Światowy Dzień Pluszowego Misia.
Spotkania literacko- plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.

8-15maja 2020 r.

Tydzień Bibliotek

czerwiec 2020 r.

Akcja „Jak nie czytam, jak czytam”

czerwiec 2020 r.

XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom.
Spotkania literacko- plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.

cały rok

Akcja „Zaczytani”

Cały rok

Akcja „Przeczytaj – podaj dalej”KONKURSY

NAZWA KONKURSU

EDYCJA

Powiatowy konkurs literacki „Tę książkę warto przeczytać”. Rozstrzygnięcie  29.01.2020 r.

XVII edycja

Powiatowy konkurs literacki „Wydajemy własną książkę”. Rozstrzygnięcie  13.05.2020 r.

XVI edycja

Konkurs fotograficzny „Obiektywem w książkę”. Rozstrzygnięcie 13.05.2020 r.

VIII edycjaKONSULTACJE INDYWIDUALNE

Imię i nazwisko Instruktora

Zakres udzielanych konsultacji

Dyżury

Elżbieta Szczypińska

Ewidencja zbiorów.

Organizacja i zarządzanie biblioteką

Inne, wg zapotrzebowania.

Środa g. 9.00-14.00

Aneta Stępień

Opracowywanie formalne wydawnictw zwartych.

Inne, wg zapotrzebowania.

Środa g. 9.00-14.00

Mariola Woźnicka

Opracowanie formalne i rzeczowe artykułów z czasopism.

Selekcja, ubytkowanie materiałów bibliotecznych.

Praca z czytelnikiem.

Inne, wg zapotrzebowania.

Środa g. 9.00-14.00

Anna Simczuk

Skontrum.

Formy promocji czytelnictwa.

Pomoc w doborze literatury na określony temat.

Inne, wg zapotrzebowania.

Środa g. 9.00-11.00Oprac. Elżbieta Szczypińska