Polecamy!


PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE FILIA W SOCHACZEWIE OFERUJE SWOIM UŻYTKOWNIKOM:
• księgozbiór ze wszystkich dziedzin wiedzy, szczególnie z zakresu pedagogiki, psychologii
i nauk pokrewnych, IBUK Libra, ACADEMICA
• czasopisma pedagogiczne,
• bogaty księgozbiór regionalny,
• prasę lokalną: „Echo Powiatu”, „Express Sochaczewski”, „Ziemia Sochaczewska”, "E-Sochaczew.pl EXTRA" , "Informator Samorządowy Starostwa Powiatowego w Sochaczewie"  (archiwalne i bieżące numery),
• zbiory specjalne,
• wydawnictwa informacyjne,
•  WIFI,
• katalog elektroniczny INTEGRO,
• praktyki studenckie zgodne z wymaganiami uczelni i zainteresowanych studentów.
NAUCZYCIELOM PROPONUJEMY:
• warsztaty metodyczne, konferencje,
• spotkania autorskie,
• konsultacje indywidualne na miejscu w Bibliotece i wyjazdowe do szkół (codziennie w godz. 9.00-15.00),
• konkursy,
• pomoc w realizacji zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej, w tym lekcje w naszej placówce,
• Zespół Samokształceniowy,
• zestawienia bibliograficzne, w tym wykazy nowości.
OFERTA EDUKACYJNA DLA UCZNIÓW
Pracownicy Biblioteki od 1998 roku wspierają nauczycieli w realizacji zajęć z Edukacji czytelniczej i medialnej. Prowadzą zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta i powiatu sochaczewskiego. Zajęcia są zgodne z zapotrzebowaniem nauczycieli i prowadzone metodami aktywizującymi. Proponowane zajęcia dydaktyczne odbywają się w tylko w środy w godz. 8.00-15.00.
Aby zamówić konkretny temat i uzgodnić termin lekcji prosimy dzwonić do Biblioteki
tel. 46 862-27-16 lub napisać e-mail: pbw.sochaczew@pbw.waw.pl